Operatoriet

Kom på besøg i OPERATORIET og leg med opera.
Operatoriet er vores opera-legeplads i Den Jyske Operas produktionslokaler i Aabyhøj, og det er her, vi holder vores workshops. Vi leger med alt det, som en god opera består af: Gode historier, sang, drama, krop, bevægelse, følelser, scenografi, kostumer og lys.

I Operatoriet kan du og dine elever opleve musik og sang og udvikle kompetencer til at udtrykke sig i og om musik. I Operatoriet præsenterer du og vi sammen gennem skabende aktiviteter dine elever for et af samfundets mangeartede musiktilbud, nemlig opera. I Operatoriet skaber vi aktiviteter og oplevelser, der medvirker til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling og giver dem gode oplevelser af at være del af et fællesskab. 
Vi vægter musikalsk skaben, kvalitet i udtryk og indtryk, nærvær, dialog og fællesskab højt i vores arbejde.


Tilbud i 2018-19

MÅLGRUPPE: 2.-4. KLASSE

EventyrOperatoriet
I EventyrOperatoriet finder vi på nye eventyr og sætter dem i tekst, musik og scene.

Kom på besøg i Operatoriet og vær med til at skabe OperaEventyr fulde af sang, fortælling, billeder og sjov.
I EventyrOperatoriet finder vi på nye eventyr og sætter dem i scene med alt det, opera består af: gode historier, sang, drama, krop, bevægelse, følelser, scenografi, kostumer og lys!

Formål
I et inspirerende, sanseligt og udtryksfuldt rum inviterer vi elever og deres voksne til at få indtryk og give udtryk gennem operas mange æstetiske udtryksformer: sang, drama, musik, sprog,
fortælling og visuelle udtryk. Eleverne prøver kræfter med nye arbejds- og udtryksformer og oplever sig selv som medskabende.

Målgruppe
2.-4. klasse

Antal
30

Periode
12. - 27. november 2018

Varighed
2. timer - Varighed kan tilrettelægges i samarbejde med jer.

Pris
500,- pr. klasse. Aarhus Kommune yder ofte tilskud. Skriv for nærmere info på operatoriet@jyske-opera.dk

Tilmelding
Tilmeldingsfrist så snart som muligt eller senest 01.09. 2018
Tilmelding sker på operatoriet@jyske-opera.dk


MÅLGRUPPE: 2.-4. KLASSE

EventyrOperatoriet:  Egyptens dronning
I EventyrOperatoriet finder vi på nye eventyr og sætter dem i tekst, musik og scene.

Elever og lærere inviteres på besøg i EventyrOperatoriet. Her leger vi i et struktureret workshopforløb med sang og drama fra operaen om Kleopatra, egyptisk dronning (51-31 f.Kr.), og skaber sammen vores eget eventyr om prinser og prinsesser og deres hemmelige planer.

Formål
Eleverne tager del i kreative, medskabende, musikalske og dramatiske processer via mødet med en konkret opera. Eleverne udfordres til at være kreativt medskabende, at bidrage, at anerkende fællesskabets betydning, at se hinanden og sig selv i nye roller og at mærke styrken ved også at tale musikkens og dramaets sprog.

Målgruppe
2.-4. klasse

Antal
30

Periode
1. -12. april 2019

Varighed
2. timer - Varighed kan tilrettelægges i samarbejde med jer.

Pris
500,- pr. klasse. Aarhus Kommune yder ofte tilskud. Skriv for nærmere info på operatoriet@jyske-opera.dk

Tilmelding
Tilmeldingsfrist så snart som muligt eller senest 01.09. 2018
Tilmelding sker på operatoriet@jyske-opera.dk


FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL

Vi arbejder indenfor nedenstående kompetencemål i musikfaget og danskfaget.  

Musik, efter 2. klasse:
Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse.
Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter.
Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik.
>> Se PDF med færdigheds- og vidensmål

Musik, efter 4. klasse:
Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse.
Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalsk aktiviteter.
Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik.
>> Se PDF med færdigheds- og vidensmål

Dansk, efter 2. klasse:
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer.
Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.
>> Se PDF med færdigheds- og vidensmål

Dansk, efter 4. klasse:
Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.
>> Se PDF med færdigheds- og vidensmål