Emne 2 - Faser i jødeudryddelsen

Indledning
Holocaust er uundgåelig, når man skal formidle det 20. århundredes historie. På den ene side skal der sættes ord på de ufattelige rædsler, men på den anden side er der en risiko for, at det enkelte individ forsvinder i de store histories opregning af mængden af ofre. For at favne den dobbelthed er der her mulighed for at arbejde med både den store og den lille historie til forståelse af holocaust. Desuden giver temaet muligheder for at diskutere styrker og svagheder ved at arbejde med henholdsvis den store og lille historie.


Formål
Formålet med dette tema er, at danne sig et overblik over den udvikling, der førte til holocaust.
Derudover er formålet at reflektere over, hvordan man kan forstå holocaust gennem den store og den lille historie.


Struktur
Der er mulighed for at arbejde med kronologien og billedet som eksempler på den store og den lille historie. Til slut kan der laves en opsamling med henblik på styrker og svagheder ved de to indgangsvinkler til holocaust.


Oversigt over materiale "Faser i jødeudryddelsen"

EMNE2-1-Denstorehistorie.jpg

Arbejdsspørgsmål

Følg først linket og se tidslinje / kronologi over udviklingen af begrænsninger i jødernes frihed i Tyskland (1922-1941 ca.):
https://folkedrab.dk/eksempler-paa-folkedrab/holocaust/tidslinje-for-holocaust

  1. Dan jer et overblik over jødeforfølgelserne ved at inddele dem i forskellige kategorier. Hent PDF'en og sæt en streg i det/de tilsvarende felt(er) i forhold til typen af forfølgelse:
    PDF: Den store historie
  2. Overvej, hvorfor der ikke er flere religiøse indgreb.
  3. Hvordan forholdt andre lande sig til det, der skete med de tyske jøder i perioden 1933-1945.
  4. Hvad sker der med indgrebenes karakter over tid – og hvorfor?
EMNE2-2_Den_lille_historie.jpg

Arbejdsspørgsmål

PDF: Billede af jødiske kvinder, der tvinges af SS-vagter til at klæde sig af
Foto er taget af Gestapo-chefen Karl Strott i Letland, december 1941.

  1. Kig på billedet - hvad forestiller det?
  2. Hvorfor tror du fotografen har taget det?
  3. Hvad fortæller billedet os om folkedrab?
  4. Sammenhold de to kildetyper (kronologien og billedet), der repræsenterer henholdsvis den store og den lille historie - hvad kan de hver især fortælle os om holocaust?

Foto af jødiske kvinder, der tvinges af SS-vagter til at klæde sig af. Foto er taget af Gestapo-chefen Karl Strott i Letland, december 1941. Bragt med tilladelse af Ritzau Scanpix.

Foto af jødiske kvinder, der tvinges af SS-vagter til at klæde sig af. Foto er taget af Gestapo-chefen Karl Strott i Letland, december 1941. Bragt med tilladelse af Ritzau Scanpix.


Tilbage til forsiden

Gå tilbage til forsiden af studiemateriale om holocaust.