Emne 1 - Hvad er et folkedrab?

Indledning
Med nazisternes nederlag fulgte afsløringen af holocausts fulde omfang. I skyggen af det første industrielle massedrab skulle verdenssamfundet forholde sig til, hvordan man kunne undgå en gentagelse af historien. FN's folkedrabskonvention så dagens lys i 1948 og har efterfølgende været udgangspunkt, når et folkedrab skulle defineres.

Formål
Formålet med dette tema er at definere, hvad et folkedrab er og at kunne reflektere over, hvilke grupper, der er omfattet af folkedrabskonventionen. 
Derudover giver materialet mulighed for at analysere faserne i et folkedrab og overveje sammenhængen mellem folkedrabskonventionen og et folkedrabs faser.
Afslutningsvis lægger temaet op til en diskussion af, hvordan folkedrab kan modvirkes.


Struktur
Undervisningen i temaet kan struktureres på flere forskellige måder. Et forslag er, at man først via nyhedsudsendelsen fra 1948 taler om tiden, som menneskerettighedserklæringen og folkedrabskonventionen blev skabt i. Via folkedrabskonventionen arbejder man med definitionen af et folkedrab, og diskuterer de problematikker, der kan være forbundet med definitionen. Et efterfølgende arbejde med menneskerettighedserklæringen kan lede over i en diskussion af, hvordan folkedrabskonventionen og menneskerettighedserklæringen på hver sin måde forsøger at forhindre folkedrab.


Oversigt over materiale "Hvad er et folkedrab?"

Arb_folkedrabskonv.jpg

Arbejdsspørgsmål

  1. Hvilken type kilde har vi her at gøre med, og hvorfor laves konventionen?
  2. Hvad er et folkedrab ifølge konventionen af 1948?
  3. Hvilke grupper er ikke omfattet af folkedrabskonventionen - og hvilke aktører kan være interesserede i, at disse grupper ikke er medtaget? Kom herunder ind på den tid som konventionen er skabt i og inddrag fx de store politiske aktørers interesser.
  4. Hvilke andre problematikker kan der være forbundet med konventionen?

Kilde til FN's folkedrabskonvention (1948)
https://folkedrab.dk/artikler/fns-folkedrabskonvention

arb_menneskeret.jpg

Arbejdsspørgsmål

  1. Nævn nogle paragraffer, der kan være med til at forebygge folkedrab (find både nogle åbenlyse og nogle knap så åbenlyse).
  2. Hvilke krav stiller efterlevelsen af menneskerettighedserklæringen til de enkelte lande? (forfatning, styreform, lovgivning m.m.)
  3. Hvordan forsøger henholdsvis folkedrabskonventionen og menneskerettighedserklæringen at forebygge folkedrab?

Kilde til FN's menneskerettighedserklæring (1948)
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/dns.pdf

Supplerende_kilder.jpg

Supplerende kilder

Nyhedsudsendelse om FN's vedtagelse af Menneskerettighedserklæringen fra United News

https://www.youtube.com/watch?v=D1qku-ilQw4

Gregory Stanton: Folkedrabet som stadier 

https://www.folkedrab.dk/artikler/stanton-folkedrab-som-stadier

5begrebsafklaring.jpg

Folkedrab - et omstridt begreb

Link til artiklen 'Folkedrab - et omstridt begreb'

https://www.folkedrab.dk/artikler/folkedrab-et-omstridt-begreb


Tilbage til forsiden

Gå tilbage til forsiden af studiemateriale om holocaust.