Emne 3 - Statens rolle i folkedrabet

Indledning
Holocaust er uundgåelig, når man skal formidle det 20. århundredes historie. På den ene side skal der sættes ord på de ufattelige rædsler, men på den anden side er der en risiko for, at det enkelte individ forsvinder i de store histories opregning af mængden af ofre. For at favne den dobbelthed er der her mulighed for at arbejde med både den store og den lille historie til forståelse af holocaust. Desuden giver temaet muligheder for at diskutere styrker og svagheder ved at arbejde med henholdsvis den store og lille historie.


Formål
Formålet med dette tema er, at danne sig et overblik over den udvikling, der førte til holocaust.
Derudover er formålet at reflektere over, hvordan man kan forstå holocaust gennem den store og den lille historie.


Struktur
Der er mulighed for at arbejde med kronologien og billedet som eksempler på den store og den lille historie. Til slut kan der laves en opsamling med henblik på styrker og svagheder ved de to indgangsvinkler til holocaust.


Oversigt over materiale "Statens rolle i folkedrabet"

EMNE3-1-Hitlers-tale.jpg

Arbejdsspørgsmål til Hitlers tale

Læs først Hitlers tale (se PDF): 
Kilde (PDF): Hitlers tale i Rigsdagen, 30. januar 1939, oversat til dansk

Hitlers tale:

1. Lav en ophavsanalyse af talen med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad sker der storpolitisk i Europa i 1939? Læg mærke til datoen for kilden.

Læs uddragene af talen og lav indholdsanalyse:  

 1. Hvad er hovedindholdet i første del af uddraget?
 2. Hvad er hovedindholdet i anden del af uddraget?
 3. Hvem taler Hitler til?
 4. Hvordan kan du se det?

Retorisk analyse:

 1. Hvordan fremstiller Hitler sig selv?
 2. Hvordan fremstiller han jøderne?
 3. Hvordan fremstiller han de demokratiske lande i Europa?

Et filmklip fra Hitlers tale: 
https://www.youtube.com/watch?v=L34R19bcxEc
(Klippet er det sidste afsnit i uddrag 2 i pdf'en ovenfor).

 

 

EMNE3-2-AdamHolmNY.jpg

Arbejdsspørgsmål til artikel af Adam Holm

Læs først artiklen (se PDF):
Artikel (PDF): "En lige vej til Auschwitz" (27. januar 2003) af Adam Holm

1. Hvad skete der i Wannsee d. 20. januar 1942?

2. Hvilke konsekvenser fik Wannsee-konferencen?

3. Hvilke forklaringer gives der på jødeudryddelserne? (jf. Hvad er det intentionalister og funktionalister diskuterer?)

EMNE3-3-Wannsee.jpg

Arbejdsspørgsmål til Wannsee-protokollen

Læs først uddrag af Wannsee-protokollen på www.folkedrab.dk:
Kilde: Wannsee-protokollen 

Du kan hente alle arbejdsspørgsmål som PDF eller læse dem herunder
Hent arbejdsspørgsmål som PDF

 1. Kilden er en redigeret protokol som blev sendt til alle deltagerne efter mødet. Den er skrevet af Adolf Eichmann. Den skulle have været destrueret, men overlevede i det tyske udenrigsministeriums arkiv. For at vurdere kilden og dens troværdighed er det vigtigt at blive klar over dens ophavssituation. Dette gøres via fire spørgsmål: 
 •      Hvem har skrevet den?
 •      Hvornår er den nedskrevet?
 •      Hvorfor er den skrevet?
 1. Hvilken organisation og hvilken person har (med beføjelser fra Hitler, ”Føreren”, og rigsmarskal Göring) det afgørende ord m.h.t. behandlingen af jøderne i Tyskland.
 2. Der omtales kort to muligheder ud over ”den endelige løsning” som løsning på jødespørgsmålet. Hvad går de ud på?
 3. Og hvorfor bør de kun betragtes som reservemuligheder? Analyser herunder nærmere følgende citat fra protokollen:
  ”I stedet for emigration er der nu, med Førerens indhentede billigelse, som en anden mulighed for en løsning trådt evakueringen af jøderne til Østeuropa. Disse aktioner bør dog udelukkende betragtes som en slags reservemuligheder, men man høster dog allerede ved dem de praktiske erfaringer, som er af så stor betydning med henblik på den forestående endelige løsning af jødespørgsmålet … ”
 4. Hvad går ”den endelige løsning” på jødespørgsmålet ud på?
 5. Hvordan kan løsningen med at evakuere jøderne til Østeuropa kombineres med ”den endelige løsning”?
 6. Analyser nærmere følgende citat og tag stilling til, hvorfor nazisterne ikke kunne nøjes med at sende jøderne i arbejdslejre: ”De, som eventuelt er blevet tilbage, må, da det uden tvivl drejer sig om den mest modstandsdygtige del, behandles i overensstemmelse hermed, da de, som repræsenterende en naturlig élite, ved frigivelse måtte betragtes som en kimcelle til en ny jødisk opbygning (jfr. historiske erfaringer).”
 7. Hvad var formålet med mødet, jf. sammensætningen af mødedeltagerne?
 8. Hvad kan man ud fra kilden konkludere om statens rolle i folkedrabet?
EMNE3-4-Filmklip.jpg

Arbejdsspørgsmål til filmen Conspiracy

Find et filmklip fra filmen Conspiracy (2001), produceret af BBC/HBO. Søg på ”Wannsee conference (intro)” på youtube.

 1. Hvordan skildres mødedeltagerne?
 2. Hvad skal vi være opmærksomme på i forhold til kildetypen?
 3. Hvorfor har man lavet en film om Wannsee-konferencen i 2001?

Tilbage til forsiden

Gå tilbage til forsiden af studiemateriale om holocaust.