DEN JYSKE OPERA OG BØRN I SKOLE OG UNGE PÅ UNGDOMSUDDANNELSER

Vi giver elever og lærere æstetiske indtryk og udtryk!

Den Jyske Opera inviterer alle børn i Aarhus og omegn ind i operaens verden via forestillinger på scener i byen, workshops på skoler og besøg i Operatoriet, som ligger i vores produktionshus i Aarhus. I workshops og Operatoriet eksperimenterer og leger vi med det æstetiske udtryk i musik, drama, krop, scenografi, kostumer og - afhængigt af aldersgruppen - også med lys og lyd.

Når man indgår i en kunstnerisk proces, sker der mange ting, som ikke altid sker i hverdagen: Man udfordres til at forglemme sig selv og sine vante roller, se sine kammerater i nye perspektiver, mærke kompetencer, idéer og følelser, man ikke kendte til endnu og bidrage med det, man er og kan.
Vi lægger i både workshops og operatorier vægt på at skabe klare rammer, så alle bedst muligt kan bidrage til de æstetiske oplevelser, indtryk og udtryk.

Læs mere og tilmeld jer til OPERATORIER og WORKSHOPS herunder.

Kontakt:

Lene Juul Langballe
Producent for formidling.
Område: Grundskole, ungdomsuddannelser
ljl@jyske-opera.dk
23 27 98 10

Birgitte Holt Nielsen
Børneoperaproducent.
Område: Dagtilbud
bhn@jyske-opera.dk
23 64 26 13

Operatoriet

Kom på besøg i Operatoriet, vores opera-legeplads i Den Jyske Operas produktionslokaler i Aabyhøj. På to-timers workshops leger vi med noget af alt det, opera består af: gode historier, sang, drama, krop, bevægelse, følelser, scenografi, kostumer og lys!

Formål
I et inspirerende, sanseligt og udtryksfuldt rum inviterer vi elever og deres voksne til at få indtryk og give udtryk gennem operas mange æstetiske udtryksformer: sang, drama, musik, sprog, fortælling og visuelle udtryk. Eleverne prøver kræfter med nye arbejds- og udtryksformer og oplever sig selv som medskabere.

Et besøg i Operatoriet koster 500 kr. For folkeskoler i Aarhus Kommune er der mulighed for at få denne udgift dækket af ULF i Aarhus. Spørg jeres læringsvejleder hvordan eller kontakt ulfiaarhus.dk.

Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at spise madpakker i operatoriet.

Operatoriets målgruppe og indhold varierer over året.

Sted: Den Jyske Opera, Søren Frichsvej 38 F, 8230 Aabyhøj.


Workshops

Af og til udbyder Den Jyske Opera workshops til skoler og ungdomsuddannelser, hvor vi kommer til jeres skole. Her får lærere og elever mulighed for at opleve opera indefra med fokus på musik og drama, krop og bevægelse. I alderssvarende forløb tilrettelægger vi sanglig, dramatisk, kropslig og kreativ udfoldelse med udgangspunkt i Den Jyske Operas aktuelle operaforestilling.

Workshops kan være gratis eller koste 500 kr. 
For folkeskoler i Aarhus Kommune er der mulighed for at få denne udgift dækket af ULF i Aarhus. Spørg jeres læringsvejleder hvordan eller kontakt ulfiaarhus.dk.


Målgruppe: Ungdomsuddannelser

Studiemateriale om holocaust.

Materialet blev udarbejdet i forbindelse med Den Jyske Operas opførelse af holocaustoperaen Passageren i august 2018. 
Læs mere om Passageren: 
- på Den Jyske Operas hjemmeside
- i Den Jyske Operas programbog (kan downloades som pdf eller læses online)

Kontakt Lene Juul Langballe, hvis du ønsker at høre mere.
ljl@jyske-opera.dk