Den Jyske Opera og børn i skole og unge på ungdomsuddannelse

Vi giver elever og lærere æstetiske indtryk og udtryk!

Den Jyske Opera inviterer alle børn i Aarhus og omegn ind i operaens verden via forestillinger på scener i byen, workshops på skoler og besøg i Operatoriet, som ligger i vores produktionshus i Aarhus. I workshops og Operatoriet eksperimenterer og leger vi med det æstetiske udtryk i musik, drama, krop, scenografi, kostumer og - afhængigt af aldersgruppen - også med lys og lyd.

Når man indgår i en kunstnerisk proces, sker der mange ting, som ikke altid sker i hverdagen: Man udfordres til at forglemme sig selv og sine vante roller, se sine kammerater i nye perspektiver, mærke kompetencer, idéer og følelser, man ikke kendte til endnu og bidrage med det, man er og kan. Vi lægger i både workshops og operatorier vægt på at skabe klare rammer, så alle bedst muligt kan bidrage til de æstetiske oplevelser, indtryk og udtryk.

Læs mere og tilmeld jer til OPERATORIER og WORKSHOPS herunder eller se mere på Ulf i Aarhus.

Kontakt: operatoriet@jyske-opera.dk

Hos os i Frichsparken

csm_pxkv6619_720x280_c0c6fe40e7.jpg

Operatoriet

Kom på besøg i Operatoriet, vores opera-legeplads i Den Jyske Operas produktionslokaler i Frichsparken. På to-timers workshops leger vi med noget af alt det, opera består af: gode historier, sang, drama, krop, bevægelse, følelser, scenografi, kostumer og lys. Operatoriets målgruppe og indhold varierer over året.

Formål
I et inspirerende, sanseligt og udtryksfuldt rum inviterer vi elever og deres voksne til at få indtryk og give udtryk gennem operas mange æstetiske udtryksformer: sang, drama, musik, sprog, fortælling og visuelle udtryk. Eleverne prøver kræfter med nye arbejds- og udtryksformer og oplever sig selv som medskabere.

Et besøg i Operatoriet koster 600 kr.
For folkeskoler i Aarhus Kommune er der mulighed for at få denne udgift dækket af ULF i Aarhus. Spørg jeres læringsvejleder hvordan eller kontakt ulfiaarhus.dk.

Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at spise madpakker i Operatoriet.

Sted: Den Jyske Opera, Søren Frichsvej 38 F, 8230 Aabyhøj.

Hos jer på skoler

skoler.jpg

Workshops

Af og til udbyder Den Jyske Opera workshops til skoler og ungdomsuddannelser, hvor vi kommer til jeres skole. Her får lærere og elever mulighed for at opleve opera indefra med fokus på musik og drama, krop og bevægelse. I alderssvarende forløb tilrettelægger vi sanglig, dramatisk, kropslig og kreativ udfoldelse.

Workshops kan være gratis eller koste 600 kr. 
For folkeskoler i Aarhus Kommune er der mulighed for at få denne udgift dækket af ULF i Aarhus. Spørg jeres læringsvejleder hvordan eller kontakt ulfiaarhus.dk.

Se hvilke aktiviteter vi i øjeblikket udbyder

2.png

Eventyroperatoriet | Tryllespillet

Hvem er god, og hvem er ond? Kan man stole på, at folk er dem, de giver sig ud for at være? Og hvad bestemmer man egentlig selv i livet? Eleverne lærer om sang og drama, og derudover har de også indflydelse på, hvordan historien udvikler sig.

1.png

En Fortryllende dag | Operaværksteder på skoler

Gør en helt almindelig skoledag til En Fortryllende Dag i operaens verden, hvor Den Jyske Opera tilbyder dette heldagsforløb på jeres skole. En Fortryllende Dag bygger på musik og tematikker fra Mozarts Tryllefløjten.

4.png

Virksomhedsbesøg på Den Jyske Opera

Hvad kan man OGSÅ bruge musikfaget til? Og hvordan ser en virksomhed, der arbejder med musik, mon ud? Kom på besøg på Den Jyske Opera, en af Aarhus' store musikinstitutioner, og se hvor mange forskellige fagligheder, der er involveret i en operaproduktion.

3.png

KlimaOperaVærksted | Lyt til mig!

Klimaemnet optager mange børn. Ofte leder debatten til frustrationer og skræk. KlimaOperaVærkstederne Lyt til mig! fremhæver og understreger håbet, for skræk og advarsel er der ikke fremtid i. Det er der derimod i fællesskabet og respekten for hinanden.