Emne 6 - Mindekultur

Kan erindring forebygge folkedrab?

Indledning
I takt med at omfanget af holocaust blev offentligt kendt rejste et nyt spørgsmål sig for såvel de sejrende som de besejrede: Hvordan undgår menneskeheden et lignende folkedrab i fremtiden? Specifikt i Tyskland måtte man også forholde sig til spørgsmålet: Hvordan skal man mindes en historisk begivenhed, som man skammer sig over, men som er af så stor historisk betydning, at den hverken kan eller skal glemmes?

Et svar på begge spørgsmål ligger i en ny type mindesmærke, der stiller flere spørgsmål, end det giver svar, og derved tvinger beskuerne til at tænke selvstændigt og maner til refleksion over begivenheden. Netop den selvstændige, individuelle tænkning, ses som et værn mod totalitære kræfter, der har magten til at gennemføre folkedrab.

Formål
Materialet giver mulighed for at analysere nogle mindesmærker, der adskiller sig fra det traditionelle mindesmærke, der fortæller én historie, om én historisk begivenhed, der skal tolkes på én bestemt måde. Det traditionelle mindesmærke er typisk sat af en stat eller en konge og er typisk sat over en begivenhed, som staten eller kongen er stolt af.

I modsætning til dette står modmindesmærkerne . Materialet lægger således op til en mindesmærkeanalyse og en efterfølgende diskussion af mindesmærkets formål, reelle funktion og værdi (lykkedes mindesmærket?). Man kan oplagt supplere modmindesmærkeanalysen ved at finde et traditionelt mindesmærke, evt. fra ens lokale område, analysere dette og derefter sammenligne det med et modmindesmærke.  

 


Oversigt over materiale "Mindekultur"

EMNE6-2_def_mindesmaerker.jpg

Definition af mindesmærker

Læs først Sune Bechmanns definition af mindesmærker:

"Traditionelt (...) er (mindesmærker) blevet opført (...) af kirken, kongen eller nationens ledere, og har formidlet deres fortællinger. Et modmindesmærke er et mindesmærke, der revurderer sig selv, der åbner sig mod betragteren og problematiserer sit tema i stedet for at berette én enkelt historie."

(Kilde: Sune Bechmann Pedersen, Denkmal für die ermordeten Juden Europas, En analyse af debatten om opførelsen af et mindesmærke for Europas myrdede jøder i Berlin 1988-2005, Kbh Universitet 2005, s 23).

EMNE6-2mm1_utoya.jpg

Arbejdsspørgsmål til mindesmærke 1

MINDESMÆRKE 1:

Læs derefter Torben Sangilds artikel: 

Torben Sangild: Skal landskabet skæres midt over for at mindes Utøya? Tidens mindesmærker gør plads til tomheden, Zetland 1.11.2016

1. Artiklen beskriver overordnet to typer mindesmærker; hvilke typer passer med Sune Bechmanns definition af mindemærker, som du kan finde her på siden? Tilfører de noget nyt til definitionen?  

2. Torben Sangild skriver om: “...en ny type mindesmærker, der giver bedre mening i en demokratisk tidsalder.” Hvordan kan de fire mindesmærker, som fremhæves i artiklen, hævdes at passe bedre til en demokratisk tidsalder end traditionelle mindesmærker? Brug artiklen, men tænk også over andre grunde.

PDF: Arbejdsspørgsmål

EMNE6-3_mm2_Mahnmal.jpg

Arbejdsspørgsmål til mindesmærke 2

MINDESMÆRKE 2:
Holocaust-Mahnmal, Berlin
 

 1. Find billeder af mindesmærker på nettet. Hvad forestiller det? Hvad lægger I mærke til?
 2. Analyser mindesmærket: Kan I se hvem der mindes og hvorfor? Hvordan mindes vedkommende? 
 3. Vurder på baggrund af jeres analyse, hvilken type mindesmærke, der er tale om. Brug definitionerne på mindekultur fra Torben Sangild og Sune Bechmann. (Se ovenfor på denne side).
 4. Vurder jeres indtryk af mindesmærket. Hvad er styrkerne og svaghederne ved dette mindesmærke?

 PDF: Arbejdsspørgsmål

EMNE6-4_mm3Passageren.jpg

Arbejdsspørgsmål til mindesmærke 3

MINDESMÆRKE 3:
Operaen Passageren
(opføres på Den Jyske Opera i august 2018)

 1. Undersøg operaen Passageren på Den Jyske Opera. Hvilken type mindekultur skriver operaen sig ind i baseret på pressematerialet (se hjemmesiden), og hvis muligt baseret på din oplevelse af operaen som helhed? 
  LINK: Den Jyske Operas Passageren
  Brug gerne definitionerne på mindekultur (se ovenfor)
 2. Hvis det er muligt at se operaen, så vurder den som mindesmærke. Hvordan bidrager den til vores mindekultur omkring holocaust? Giver den en anden forståelse af folkedrabet og dets konsekvenser end andre fremstillinger af holocaust giver?
 3. Kom også gerne ind på operaens brug af historien.

  PDF: Arbejdsspørgsmål
EMNE6-5_AAben_opgave.jpg

Åben opgave

Gå selv på nettet og find mindesmærker - både traditionelle og modmindesmærker.

1. Undersøg mindesmærkernes

 • afsender
 • modtager
 • formål

2. Analyser mindesmærket

3. Vurder på baggrund af ovenstående om mindemærket er velfungerende.

 

EMNE6-6_kreativNY.jpg

Kreativ opgave

Pitch ideen til et mindesmærke, der forebygger folkedrab.

Inden I laver ideer, så overvej om I vil lave et traditionelt mindesmærke eller et modmindesmærke.

Jeres pitch skal indeholde

 • En kort præsentation af mindesmærkets omgivelser:
  • Afsender
  • Modtager
  • Formål
  • Fysiske placering
 • En kort beskrivelse af jeres mindesmærke
 • En forklaring på, hvorfor I har udformet mindesmærket, som I har. Heri inddrages teori om mindesmærker, se ”Definition af mindesmærker”.

Tilbage til forsiden

Gå tilbage til forsiden af studiemateriale om holocaust.