Emne 4 - Overblik over holocaust

Indledning
Holocaust er en af de mest veldokumenterede begivenheder i verdenshistorien. Dette gør, at materialet kan virke uoverskueligt. Men et overblik over forløbet er nødvendigt for at have et udgangspunkt for at analysere, diskutere eller vurdere de historiske årsager, udviklinger og problemstillinger, der er knyttet til holocaust.  


Struktur

Nedenstående materiale består af oversigter over Holocaust. Desuden giver arbejdsspørgsmålene nogle ideer til, hvordan begivenheden kan struktureres og inddeles, så der skabes et overblik, som kan danne udgangspunkt for diskussioner og vurderinger.
Arbejdsspørgsmålene til Opslag om holocaust, er lavet, så de vil kunne anvendes til andre opslag om holocaust, så man kan vælge et længere eller kortere opslag i stedet. Desuden vil man kunne stille spørgsmålene til forskellige tekster og sammenligne deres syn på holocaust.


Oversigt over materiale "Overblik over Holocaust"

EMNE4-1-opslag_om_holocaust.jpg

Arbejdsspørgsmål til opslag om holocaust

Lav et opslag på ordet 'holocaust' på denstoredanske.dk eller et andet opslagsværk 

1. Hvornår foregår holocaust ifølge artiklen?

2. Nævner artiklen nogle årsager til holocaust? Hvis ja, hvilke?

3. Hvem har skylden for folkedrabet ifølge artiklen?

4. Hvilke problemstillinger og konsekvenser er knyttet til holocaust?

EMNE4-2_Holocaustkronologi.jpg

Arbejdsspørgsmål til holocaustkronologi

Læs på holocausttidslinje på folkedrab.dk: Kronologi over udviklingen i begrænsninger i jødernes frihed i Tyskland (1922-1941 ca.)

1. Marker de ti vigtigste steder (individuel opgave).

2. Sammenlign jeres punkter og kog dem ned til ti centrale, der kan give overblik over jødeforfølgelsen (gruppeopgave).

3. Se på Stantons otte faser og inddel holocausts forløb i faser (også nævnt under Emne 1). 

4. Vurder på baggrund af dette, hvorfor folkedrabet kunne lade sig gøre? Inddrag heri materiale fra Emne 5 - Propaganda og folkefjender.

 


Tilbage til forsiden

Gå tilbage til forsiden af studiemateriale om holocaust.