Emne 5 - Propaganda og folkefjender i Det Tredje Rige

Indledning
Som propagandaminister i Det tredje rige fra 1933 var Josef Goebbels klar over at “besidde magt, der hviler på geværer kan være godt - langt bedre og mere tilfredsstillende er det dog at vinde og beholde folkets hjerte.” Efter den nazistiske magtovertagelse blev den tyske befolkning udsat for systematisk propaganda fra nazistisk side, der havde til formål at ændre folkets syn på jøderne og andre folkefjender i Det tredje rige. Brugen af propaganda er derfor relevant at undersøge for at forstå, hvordan holocaust kunne lade sig gøre og for at forstå forudsætningerne for, at folkedrabet i det hele taget kunne finde sted.


Struktur og formål
Indenfor dette emne kan man arbejde med forskellige definitioner på propaganda og konkrete eksempler herpå. Efter at have kigget på konkrete eksempler i form af enten børnebøger eller film, er det oplagt at reflektere over formålet med propagandaen og dennes rolle i folkedrabet, fx i forbindelse med dehumanisering.

 


Oversigt over materiale "Propaganda og folkefjender"

EMNE5-1-Propaganda.jpg

Arbejdsspørgsmål til definition på propaganda

Læs først de tre definitioner på propaganda og svar derefter på arbejdsspørgsmålene

Ordnet.dk:

  • “Information, ofte usand eller ensidig, som spredes for at påvirke andre til at tænke, mene, føle eller gøre noget bestemt”

Denstoredanske.dk:

  • “Systematisk tilrettelagt envejskommunikation, der i frihed overfor sagligheden med suggestive midler (ord, billeder og musik) sigter mod at styre modtagerens holdning og adfærd”

Garth Jowett og Victoria O’Donnell:

  • “Propaganda er det bevidste, systematiske forsøg på at forme opfattelser, manipulere tanker og styre adfærd, så folk reagerer i overensstemmelse med propagandistens ønsker”

Arbejdsspørgsmål

  1. Forklar hvad propaganda er ud fra disse tre definitioner?
  2. Hvilke ligheder/forskelle er der imellem disse definitioner?
EMNE5-2_Forskelligetyperpropaganda.jpg

Arbejdsspørgsmål til typer af propaganda

Se først 3 forskellige typer af propaganda. Svar derefter på arbejdsspørgsmålene

  1. Antisemitisk billedbog fra 1936 (Link til Systime, kræver login eller oprettelse af gratis prøveperiode)
  2. “Besøg hos en jødisk læge” (uddrag fra Den giftige svamp). Se Henrik Pers Dagligdag under fascismen, Gyldendal, s. 78-79
  3. Billeder fra Den giftige svamp

 

Arbejdsspørgsmål

  1. Kig godt på de forskellige typer af propaganda. Hvordan kan du se, at det er propaganda? 
  2. Sammenhold de 3 definitioner på propaganda  fra emnet 'Propaganda' med de forskellige typer af propaganda. Hvorfor er der tale om propaganda? 
EMNE5-3_propangandafilm.jpg

Arbejdsspørgsmål til propagandafilm

Eleverne vælger i grupper uddrag fra en af følgende film og arbejder med den, så de kan præsentere deres resultater for de andre grupper.

Se de(t) udvalgte klip fra jeres film og analyser det med henblik på fjendebillede og propaganda.

Hver gruppe laver en problemstilling til deres film og besvarer denne med inddragelse af relevante kildekritiske overvejelser. Præsentationen af gruppens problemstilling og svar herpå understøttes af screenshots.

1. Viljens triumf (1935) 

2. Den evige jøde (1940) 

3. Ich klage an (1941)

PDF: Læs mere om hver enkelt film i PDF'en

EMNE5-4_Propagandaens_konsekvenser.jpg

Arbejdsspørgsmål til propagandaens konsekvenser

1. Hvad har formålet været med propagandaen?

2. Hvilken rolle har propaganda spillet for udryddelsen af folkefjender i Det tredje rige? 

Inddrag evt.
1. "Ondskabens logik" fra Afrika - Mødet mellem sorte og hvide af Morten Hillingsø, 2016, s. 79 - du kan se teksten i PDF'en:
PDF: "Ondskabens logik"

og/eller

2. Gregory Stantons teori om folkedrabets otte faser:
https://folkedrab.dk/artikler/stanton-folkedrab-som-stadier

EMNE5-5_Nazi_folkefjenderNY.jpg

Arbejdsspørgsmål til nazisternes "folkefjender"

Kig denne tidslinje igennem og brug den som udgangspunkt til at besvare de næste spørgsmål:
https://www.folkedrab.dk/eksempler-paa-folkedrab/holocaust/tidslinje-for-holocaust

1. Hvilke grupper af ”folkefjender” optræder der, hvilken behandling udsættes de for, og hvordan har forfølgelsen af denne gruppe udviklet sig over tid? Indsæt gerne årstal. Hent skema med "folkefjender" og arbejdsspørgsmål som PDF: 
PDF: Nazisternes "folkefjender"

2. Hvorfor har nazisterne forfulgt, chikaneret og dræbt disse grupper af mennesker?

3. Hvilken rolle har propaganda spillet i denne sammenhæng?


Tilbage til forsiden

Gå tilbage til forsiden af studiemateriale om holocaust.