Produktionsleder

Den Jyske Opera søger en medarbejder til forestillings- og produktionsledelse.

Hent opslag som pdf eller læs mere nedenfor.

Ansøgningsfrist: fredag 12. juli 2019 kl. 12:00.
Samtaler: I uge 30, 2019. 
Tiltrædelse: 1. september 2019.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Den Jyske OperaStillingsbetegnelse

Produktionsleder

Ansvarsområder

 • Forestillingsledelse
 • Administrative opgaver knyttet til produktion 

Arbejdsopgaver

 • Rejseplaner
 • Adresselister, og distributionslister
 • Sygemeldinger og opfølgninger på sygdom på produktionen
 • Planlægning af daglige prøver
 • Praktisk udmøntning af overenskomstaftalte vilkår (Dansk Korforbund, Teknisk Landsforbund)
 • Sikre afvikling af prøver og forestillinger
 • Afvikling af produktionsmøder
 • Udarbejdelse af rapporter, dagsmeddelelser og ugeplaner
 • Praktisk afvikling af turnévirksomhed

Vigtige samarbejdspartnere

 • Øvrige produktionsledere
 • Teknisk chef og teknisk afdeling
 • Planlægger
 • Producenter
 • Kunstnerisk team og instruktørassistent
 • Solister
 • Den Jyske Operas Kor
 • Musikhuset Aarhus
 • Teaterforeninger og øvrige arrangører
 • Landsdelsorkestrene

Ansættelsesvilkår

Ansættelse ifølge overenskomst mellem Den Jyske Opera og Teknisk Landsforbund.
Ansættelsen er på fuld tid.

Organisatorisk indplacering

Produktionsledere refererer til Teknisk chef.

Generelt

Vi forestiller os en dansktalende person, eller en person, der er indstillet på at lære dansk. 

Løsningen af opgaverne i stillingen forudsætter daglig tilstedeværelse på Den Jyske Operas adresser i Aarhus. Rejseaktivitet samt aften- og weekendarbejde må påregnes.

Personprofil

 • Klar til at tage ansvar og til at handle
 • Blik for detaljen
 • Indstillet på selvstændigt at opsøge og dele informationer
 • Besidder naturlig autoritet
 • Erfaring med forestillingsledelse og administrative opgaver i forbindelse med scenekunst-produktioner
 • Fortrolig med at læse et partitur
 • Fortrolig med anvendelse af IT
 • Dansk i skrift og tale
 • Engelsk i skrift og tale

Ansættelsesforløb

Ansøgningsfrist: fredag 12. juli 2019 kl 12:00

Samtaler: i uge 30, 2019

Tiltrædelse: 1. september 2019

Kontakt

Interesserede er velkomne til at rette henvendelse til Teknisk chef Anders Poll på [email protected] eller 2122 2777. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Ansøgning

Ansøgning med CV og eventuel anden relevant dokumentation sendes i én samlet fil til [email protected]