DEN JYSKE OPERA OG BØRN I SKOLE OG UNGE PÅ UNGDOMSUDDANNELSER

Vi giver elever og lærere æstetiske indtryk og udtryk!

Den Jyske Opera inviterer alle børn i Aarhus og omegn ind i operaens verden via forestillinger på scener i byen, workshops på skoler og besøg i Operatoriet, som ligger i vores produktionshus i Aarhus. I workshops og Operatoriet eksperimenterer og leger vi med det æstetiske udtryk i musik, drama, krop, scenografi, kostumer og - afhængigt af aldersgruppen - også med lys og lyd.

Når man indgår i en kunstnerisk proces, sker der mange ting, som ikke altid sker i hverdagen: Man udfordres til at forglemme sig selv og sine vante roller, se sine kammerater i nye perspektiver, mærke kompetencer, idéer og følelser, man ikke kendte til endnu og bidrage med det, man er og kan. Vi lægger i både workshops og operatorier vægt på at skabe klare rammer, så alle bedst muligt kan bidrage til de æstetiske oplevelser, indtryk og udtryk.

Læs mere og tilmeld jer til OPERATORIER og WORKSHOPS herunder eller se mere på ulfiaarhus.dk

Kontakt:

Kontakt: Susanne Vinther
koordinator og operaformidler
siv@jyske-opera.dk


csm_pxkv6619_720x280_c0c6fe40e7.jpg

Operatoriet

Kom på besøg i Operatoriet, vores opera-legeplads i Den Jyske Operas produktionslokaler i Aabyhøj. På to-timers workshops leger vi med noget af alt det, opera består af: gode historier, sang, drama, krop, bevægelse, følelser, scenografi, kostumer og lys!

Formål
I et inspirerende, sanseligt og udtryksfuldt rum inviterer vi elever og deres voksne til at få indtryk og give udtryk gennem operas mange æstetiske udtryksformer: sang, drama, musik, sprog, fortælling og visuelle udtryk. Eleverne prøver kræfter med nye arbejds- og udtryksformer og oplever sig selv som medskabere.

Et besøg i Operatoriet koster 600 kr. For folkeskoler i Aarhus Kommune er der mulighed for at få denne udgift dækket af ULF i Aarhus. Spørg jeres læringsvejleder hvordan eller kontakt ulfiaarhus.dk.

Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at spise madpakker i operatoriet.

Operatoriets målgruppe og indhold varierer over året.

Sted: Den Jyske Opera, Søren Frichsvej 38 F, 8230 Aabyhøj.

skoler.jpg

Workshops

Af og til udbyder Den Jyske Opera workshops til skoler og ungdomsuddannelser, hvor vi kommer til jeres skole. Her får lærere og elever mulighed for at opleve opera indefra med fokus på musik og drama, krop og bevægelse. I alderssvarende forløb tilrettelægger vi sanglig, dramatisk, kropslig og kreativ udfoldelse.

Workshops kan være gratis eller koste 600 kr. 
For folkeskoler i Aarhus Kommune er der mulighed for at få denne udgift dækket af ULF i Aarhus. Spørg jeres læringsvejleder hvordan eller kontakt ulfiaarhus.dk.

Se hvilke aktiviteter vi udbyder i øjeblikketEVENTYROPERATORIET: Maskespil

Beskrivelse
Må og kan man gøre andre ting end man plejer , når man tager en maske på?

Elever og lærere inviteres på besøg i EventyrOperatoriet til et 2-timers forløb med titlen "Maskespil".
Her laver eleverne sammen med en instruktør og en operasanger en lille opera om en gruppe tjenestefolk på et gods, der ved en fornem maskerade prøver at snyde sig til bedre vilkår. Hvem er man, når man får maske på, og hvad kan man opnå? Ofte opstår en større frihed, når man får lov til at være en anden end sig selv, og hvad kan den så bruges til? Udover at eleverne lærer om sang og drama, har de også indflydelse på, hvordan historien udvikler sig. Sangene, vi synger, er danske, og musik og handling er inspireret af den danske komponist Poul Schierbecks opera ”Fête galante”, som den Jyske Opera opfører i sæson 20/21.

FormålI et inspirerende, sanseligt og udtryksfuldt rum inviterer vi elever og deres voksne ind i en operas verden af mange æstetiske udtryksformer: Sang, drama, musik, sprog, fortælling, kostumer og visuelle udtryk.

Eleverne:

  • prøver kræfter med operaen som arbejds- og udtryksform og får rum til at være medskabende i kreative musikalske og dramatiske processer via mødet med en konkret opera.
  • opfordres til at undersøge dramatisk udtryk, være samskabende og bidragende.
  • får mulighed for at anerkende fællesskabets betydning, at se hinanden og sig selv i nye roller og at mærke styrken ved at tale musikkens og dramaets sprog.

Målgruppe
2.-5. klasse

Aktiviteter
Den første del af forløbet er en forberedelse til selve operaopførelsen, hvor eleverne introduceres til forskellige drama- og sangøvelser. Efter en kort pause spiller vi handlingen igennem med alt hvad der hører sig til af kostumer, rekvisitter og scenelys. Forløbet sluttes af med en kort evaluering.

Antal
30

Periode
01. februar - 12. februar 2021

Varighed
2. timer - Varighed kan tilrettelægges i samarbejde med jer.

Forberedelse
Vi sender en kort hilsen, som I kan præsentere for klassen som forberedelse. 

Pris
600,- pr. klasse inkl. moms.

Tilmelding
Tilmelding sker på operatoriet@jyske-opera.dk

Emneområde
Film, musik, teater og dans
Fag
Dansk
Drama
Musik

Efterbehandling
Efter forløbet sender vi et brev til klassen med forslag til opfølgende aktiviteter. 

KLIMAOPERAVÆRKSTED: LYT TIL MIG!

Beskrivelse
Klimaemnet optager mange børn. Ofte leder debatten til frustrationer og skræk.
KlimaOperaVærkstederne Lyt til mig! fremhæver og understreger håbet, for skræk og advarsel er der ikke fremtid i. Det er der derimod i fællesskabet og respekten for hinanden.

Formål
I KlimaOperaVærkstederne får eleverne og deres forhåbninger, ytringer og løsninger en stemme i en lille opera, som de kan vise for og dele med andre klasser og forældre.

Forløbet er et 5 timers kreativ skabende projekt på skolen. I skal forberede jer på forhånd via vores undervisningsmateriale, men I vælger selv hvor meget og hvilke fag, I vil inddrage. Dog er det et krav, at I lærer en sang på forhånd (lydfil, tekst og noder tilsendes)

Forløbet knytter sig til FNs Verdensmål nr. 7 og 13.

Målgruppe
4. - 6. klasse

Aktiviteter
Komponist og sanger Lil Lacy og sanger og dramapædagog Maria Bordinggaaard Ghahremani leder processen fra indkredsning af  temaer over komposition til øvning og fremvisning af det færdige resultat. Eleverne vil både arbejde som klasse og i tre grupper. En lærer skal være klar til at være pædagogisk leder af den ene gruppe på baggrund af en klar arbejdsplan og præfabrikeret musikalsk inspirationsmateriale.

Baseret på hvad I har arbejdet med i forberedelsen, udvælger eleverne sammen med workshoplederne de klimatematikker, operaen skal handle om. Arbejdsformer for tekst- og musikproduktion og musikalsk materiale introduceres, før eleverne deles i tre grupper med emnerne Til lands, Til vands og I luften.
Operaen sættes sammen af elevernes bidrag - og god fængende musik i overgangene.

Antal
30 - Max 1 klasse ad gangen

Periode
01.09.2020 - 01.06.2021
Varighed
5 timer

Vi vil de fleste dage først kunne starte kl. 9.00.


Forberedelse
Der udsendes et undervisningsmateriale 1 måned før workshoppen finder sted. 

I skal indlære en god og enkel sang (lydfil, noder, tekst) I kan vælge hvor meget I på forhånd vil arbejde med forskellige klimafaglige emner via forskellige æstetiske indtryks- og udtryksformer (læse, skrive, synge, danse, dramatisere, tegne, lave små film):
Genbrug (affaldssortering, skrald)
Madspild
Klimaforandringer som fx stigende vandstand
Plastic på verdens strande og i fisk
Biogas
Co2
Bier
Drivhuseffekt

Formål

  • at eleverne erfarer, at man kan blande sig i og løfte sin stemme i klimadebatten på mange måder og med mange udtryk.
  • at eleverne støttes i og får lyst til at spille, komponere og udtrykke sig musikalsk.
  • at eleverne møder FNs verdensmål (her mål nr. 7 og 13)

Pris
600,- pr. forløb (inkl. moms)

Tilmelding
Tilmelding sker på operatoriet@jyske-opera.dk

Emneområde
Film, musik, teater og dans
Naturvidenskab
Tværfaglige tilbud

Fag
Biologi
Dansk
Drama
Geografi
Matematik
Musik
Natur/teknologi
Samfundsfag

 

Kom på virksomhedsbesøg på den Jyske Opera

Beskrivelse
Hvad kan man OGSÅ bruge musikfaget til? Og hvordan ser en virksomhed, der arbejder med musik, mon ud?

Kom på besøg på Den Jyske Opera, en af Aarhus´ store musikinstitutioner, og se hvor mange forskellige fagligheder, der er involveret i en operaproduktion: teknikere, frisører, skræddere, sangere, musikere, dirigenter, instruktører, producenter - og mange flere.

Besøget varer 1-2 timer afhængigt af hvornår på året I kommer. Er vi heldige, kan I få lov at se lidt af en prøve - men vi kan ikke love noget!

Målgruppe
7., 8. og 10. klasse

Aktiviteter
I bliver budt velkommen og hører lidt om Den Jyske Opera som arbejdsplads, før vi går på rundtur til de forskellige afdelinger og slutter med enten at se lidt prøve eller selv synge lidt. 

Kontakt os for at høre nærmere.

Periode
Hele året - Kontakt os for nærmere oplysninger om perioder.

Varighed
2 timer - Varigheden kan variere.

Forberedelse
Vi kan aftale evt forberedelse 
Pris
Gratis
Efterbehandling
Afhængigt af tidspunktet vil der være mulighed for at overvære generalprøve på den forestilling, I har set forberedelserne til.
Formål
  • At eleverne oplever at musikalsk faglighed er mange ting

  • At eleverne får lyst til at bruge deres egen musikalske tilgang til verden i deres kommende faglighed
Emneområde
Film, musik, teater og dans
Uddannelse og job
Fag
Drama
Musik
  • At eleverne møder en musikdramatisk producerende arbejdsplads